การจัดการองค์ความรู้ สำนักงาน ป.ป.ส.
 
Home
 
thai 
 
facebook Twitter
 
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
    1     2  
ประกาศ
Head_VDO
สถิติการใช้งานเว็บไซต์ เดือนเมษายน 2565 (2 พฤษภาคม 2565 09.45 น.) (30 Views)
สถิติการใช้งานเว็บไซต์ เดือนมีนาคม 2565 (2 พฤษภาคม 2565 09.41 น.) (33 Views)
สถิติการใช้งานเว็บไซต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (16 มีนาคม 2565 15.25 น.) (27 Views)
สถิติการใช้งานเว็บไซต์ เดือนมกราคม 2565 (16 มีนาคม 2565 15.14 น.) (26 Views)
สถิติการใช้งานเว็บไซต์ เดือนธันวาคม 2564 (21 มกราคม 2565 15.26 น.) (36 Views)
Head Ebook
ebook
เพื่อนวิทยากร ปีที่ 24 ฉบับที่ 2
ebook
เพื่อนวิทยากร ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
ebook
 
Head Galley

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ 28-30 มี.ค.2560

ประชุมเพื่อตัดสินผู้มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการองค์ความรู้สำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ดูทั้งหมด


Copyright 2016 - การจัดการองค์ความรู้ สำนักงาน ป.ป.ส. (Knowleged Management) - All Right Reserved

เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2247-0901-19 โทรสาร: 0-2245-9350
W3C CSS
W3C XHTML 1.0